Eventy flotowe
Ceny paliw
Województwo PB 98 PB 95 ON LPG
dolnośląskie 4,95 4,68 4,57 2,02
kujawsko-pomorskie 5,04 4,75 4,62 2,04
lubelskie 4,98 4,67 4,58 2,00
lubuskie 5,01 4,72 4,62 2,05
łódzkie 5,03 4,68 4,61 2,04
małopolskie 4,99 4,73 4,64 2,07
mazowieckie 5,07 4,77 4,66 2,14
opolskie 5,00 4,65 4,58 2,03
podkarpackie 4,97 4,68 4,57 2,02
podlaskie 4,95 4,68 4,57 2,01
pomorskie 4,94 4,66 4,57 2,01
śląskie 4,88 4,64 4,57 2,03
świętokrzyskie 4,98 4,69 4,64 2,07
warmińsko-mazurskie 5,02 4,76 4,65 2,08
wielkopolskie 4,90 4,64 4,55 2,02
zachodniopomorskie 5,01 4,70 4,62 2,08

Wykład Inauguracyjny Data: 16.10.2017 | Dział: Studia Podyplomowe

W sobotę 14 października na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbył się inauguracyjny wykład studiów podyplomowych "Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością". Współorganizatorami studiów jest Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Wykład inauguracyjny poprowadzili Daniel Trzaskowski i Krzysztof Koszewski. Ilość zainteresowanych wielokrotnie przekroczyła nasze oczekiwania. Pierwszy nabór zakończył się wielkim sukcesem w postaci grupy studentów liczącej aż 35 osób.


Skład Rady Programowej Studiów Podyplomowych Data: 23.08.2017 | Dział: Studia Podyplomowe


Studia Podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością Data: 03.08.2017 | Dział: Studia Podyplomowe

Rektor PW podjął decyzję o utworzeniu studiów Podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością.

Zgłoszenia kandydatów na edycję studiów rozpoczynającą się w semestrze zimowym przyjmowane są do dnia 15 września br., zaś na edycję studiów rozpoczynającą się w semestrze letnim przyjmowane są do dnia 25 stycznia br. Zajęcia odbywać się będą w wybrane soboty w godz. 9:00 - 16:00 i w niedziele w godz. 9:00 - 15:00 (6–7 sobót i niedziel w semestrze).

Większa część zajęć jest prowadzonych przez ekspertów flotowych z SKFS i PZWLP.

Partnerzy biznesowi zaangażowani w realizację studiów podyplomowych deklarują możliwość dofinansowania uczestnictwa w tych studiach na poziomie 50% opłaty za studia. Dofinansowanie to będzie kierowane do około 10 – 14 osób, które w procesie rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów oraz nie posiadają zapewnionego finansowania lub dofinansowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę.

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 7 500 zł za dwa semestry, przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości 3 750 zł za jeden semestr.


Newsletter
Logowanie na forum


© 2014 Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych