Eventy flotowe
Ceny paliw
Województwo PB 98 PB 95 ON LPG
dolnośląskie 4,77 4,48 4,36 1,97
kujawsko-pomorskie 4,90 4,57 4,43 1,96
lubelskie 4,82 4,47 4,35 1,97
lubuskie 4,85 4,48 4,35 1,96
łódzkie 4,79 4,44 4,33 1,97
małopolskie 4,79 4,53 4,38 2,00
mazowieckie 4,82 4,48 4,37 2,05
opolskie 4,94 4,60 4,42 2,03
podkarpackie 4,81 4,51 4,39 1,96
podlaskie 4,90 4,54 4,34 1,97
pomorskie 4,93 4,59 4,39 1,98
śląskie 4,70 4,41 4,30 1,97
świętokrzyskie 4,86 4,46 4,35 1,96
warmińsko-mazurskie 4,88 4,54 4,38 1,97
wielkopolskie 4,69 4,42 4,30 1,95
zachodniopomorskie 4,85 4,56 4,40 2,00

Zakończenie projektu w ramach grupy roboczej SKFSData: 06.02.2017 | Dział: Aktualności

Zakończono pierwszy projekt w ramach grupy roboczej Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Współpraca pomiędzy SKFS i OMK Solution obejmowała przystosowanie narzędzia w postaci Platformy IT – Mobile Solution do potrzeb i oczekiwań Fleet Managerów zrzeszonych w SKFS w zakresie zarządzania procesami likwidacji szkód komunikacyjnych.


W trakcie warsztatów Członkowie SKFS mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniem prezentowanym przez OMK Solution, które w procesach zarządczych związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne oraz urządzenia mobilne. Celem wspólnych warsztatów była ocena przydatności tego typu rozwiązań dla osób zajmujących się zarządzaniem procesami likwidacji szkód w firmach.


W okresie wspólnej pracy nad projektem Członkowie Grupy Roboczej wnieśli szereg cennych uwag do prezentowanego rozwiązania, które dzięki temu stało się bardziej funkcjonalnym oraz użytecznym dla Fleet Managera.


W ocenie Piotra Wagnera, lidera Grupy Roboczej, członka SKFS prezentowane przez OMK Solution narzędzie jest rozwiązaniem ułatwiającym i standaryzującym całość procesu likwidacji szkody od momentu rejestracji szkody komunikacyjnej przez użytkownika pojazdu na Platformie IT, poprzez monitorowanie i sparametryzowanie całego procesu naprawy pojazdu łącznie z jego wydaniem użytkownikowi. Lider Grupy Roboczej zwrócił również uwagę na szeroki wybór wskaźników analitycznych pozwalających m.in. na bezpośrednie porównanie pracy warsztatów z sieci naprawczej jak również dostarczających istotnych danych szkodowych dotyczących charakteru zdarzeń oraz struktury szkód.

Newsletter
Logowanie na forum


© 2014 Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych